Mitsubishi Develops Flexible, World's Thinnest Thermistor Sensor

The world's thinnest thermistor sensor operates even when bent.

The world's thinnest thermistor sensor operates even when bent.

Close